VÄLJ SPRÅK

Sök efter produkt, företag, serie ...

Eller alternativt SE ALLA FÖRETAGEN
tillträde
Ny användare?Skapa ett konto
Glömde du ditt lösenord? Återställning av lösenord

Integritetspolicy

ENNOVATIVT IKE med huvudkontor i Nafpaktos, Etoloakarnania, 77 Tzavela Street, 30300, skatteregistreringsnummer 801104833 Messolonghi Tax Office, tel: 26340 21888, fax: 26340 22911, email: sales@phavory.com (nedan kallad "företag") är den juridiska ägaren av webbplatsen https://www.phavory.com (nedan kallad "webbplatsen") och driften av onlinebutiken (nedan kallad "onlinebutiken") på denna webbplats.
Sekretesspolicyn gäller och täcker villkoren för behandling av ovan nämnda företag som är chef för behandling av personuppgifter för besökare / användare av webbplatsen på adressen https://www.phavory.com. Kontaktuppgifterna för användaren / besökaren hos företaget är ovan nämnda. 
Företaget tillhandahåller nödvändig förhandsinformation till användare för att förstå sättet och villkoren för behandling av deras personuppgifter. Detta är just syftet att informera användare med största möjliga tydlighet och transparens om behandlingen av deras personuppgifter när de surfar och använder webbplatsens tjänster. Villkoren och garantierna häri täcker inte på något sätt förhållandet mellan användarna och webbplatser, tjänster från tredje part, som inte är föremål för företagets kontroll och / eller ägande.
Åtkomst och användning av webbplatsens tjänster förutsätter och från den antas kunskapen och det fullständiga och ovillkorliga godkännandet av villkoren i nuet och användarens samtycke för behandling av dessa uppgifter enligt ovan.
Hemsidan riktad till människor över 16 år.
 
Insamlade personuppgifter.
Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i Allmänna förordningen om skydd av personuppgifter (GKPD 2016/679), eventuell mer specifik nationell och europeisk lagstiftning för vissa områden, gällande grekisk lagstiftning för skydd av personuppgifter, samt för skydd personuppgifter och integritet inom området elektronisk kommunikation (lag 3471/2006, i tillämpliga fall) och personuppgiftsmyndighetens (APDPX) beslut.
De personuppgifter som samlas in från webbplatsen eller besökaren är skyldiga att tillhandahålla följande, är de absolut nödvändiga, relevanta och praktiska för att ge den bästa navigationsupplevelsen, företaget uppfyller de tjänster som tillhandahålls användare via webbplatsen och skyddet av andra besökare / användare.
För en smidig drift av webbplatsen och dess tjänster används mätning av effektivitet, export av statistik, tillhandahållande av personliga tjänster och innehåll (inklusive annonser) relaterade till besökarnas / användarnas preferenser och intressen, på denna webbplats och använder tekniken för småkakor. Gå till motsvarande avsnitt för att få detaljerad information om deras användning småkakor.
A. Företaget samlar in följande personuppgifter om en besökare vill registrera sig som medlem och / eller få information ( nyhetsbrev) och kampanjer e eller för att delta i tävlingar eller andra aktiviteter som genomförs av webbplatsen.
- - Besökarens / användarens e-postadress.
- - Registreringskod och bekräftelse av registreringskod.
- - Telefonkommunikation (fast / mobil).
- - Tekniska data (cookies, IP etc. )
Under medlemsregistreringsprocessen samlar företaget in de personuppgifter som användaren frivilligt förklarar under sin registrering i onlinebutiken för att öppna ett konto. Ovanstående personuppgifter används av företaget för att öppna ett konto genom vilket användaren kan se historiken för sina transaktioner, samtidigt som han ger sitt samtycke genom att tillhandahålla denna information till företaget för att behålla lösenordet för att tillåta användarens åtkomst till sitt konto varje gång han loggar in på det med sitt lösenord.
Företaget kommer att skicka information / kampanjer e-postmeddelanden, om användaren specifikt har meddelat sitt samtycke. Om användaren inte vill få informationen / kampanjerna e-mail och reklammaterial i allmänhet kan när som helst begära att det raderas. Användaren har tillgång till innehållet i tillståndsförklaringen och återkallandet när som helst av det givna samtycket genom att följa länken i varje e-post som företaget skickar.
Om du är under 16 MÅSTE du ha dina föräldrars samtycke innan du registrerar dig.
B. Företaget samlar utöver ovanstående och följande personuppgifter för genomförandet av försäljningskontraktet, telefonkommunikationen för att ingå försäljningsavtalet och utfärdandet av det juridiska dokumentet (kvitto / faktura) om en besökare / medlem vill köp en produkt från webbutiken:
- Namn efternamn
- Hem- / företagsadress (leveransplats för produkter)
- Besökarens / användarens e-postadress.
- Skatteregistreringsnummer, skattekontor
- Kontakttelefon (fast / mobil)
Varje användare / besökare garanterar noggrannheten och äktheten hos de personuppgifter som berör honom och som han skickar till phavory.com samt för rätten att lämna in sådana uppgifter.
För att slutföra försäljningsavtalet har användaren / besökaren möjlighet att, förutom kontant vid leverans och insättning på företagets bankkonto, betala priset eller med kortavgift Visa / Master antingen genom tjänsten PayPal. Kortuppgifter anges direkt på webbplatsen för kreditkortsutjämning Eurobank samtidigt för användning av tjänsten PayPal, användaren / besökaren överförs till tjänstens webbplats och företaget förvarar inte data i användaren / besökarkortet (kredit- / betalkortsnummer, CCV2, utgångsdatum, etc).
Grund för behandling av personuppgifter
Företaget, som den registeransvarige, följer lagstiftningen för skydd av personuppgifter, som gällde efter genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Behandlingen av användarnas personuppgifter sker av en eller flera av följande skäl:
1). Relevant samtycke har givits av användarna.
2). Bearbetning är nödvändig för genomförandet av ett kontrakt som den registrerade är part i eller för att åtgärder ska vidtas på begäran av den registrerade innan avtalet ingås.
3) För att uppfylla bolagets rättsliga skyldighet, bland annat och om det - utöver lagen - krävs av domstolsbeslut eller begärs av någon annan stat eller tillsynsmyndighet.
4) För att uppfylla företagets skyldigheter beträffande tjänsterna som tillhandahålls användarna och för att sträva efter företagets juridiska intresse att bevara, förbättra och marknadsföra webbplatsens tjänster, som inkluderar:
- bästa kundservice.
- insamling av information från användare (feedback) om de produkter och tjänster som erbjudsphavory.com och deras förbättring baserat på den insamlade informationen.
- informera användarna om sina nya produkter phavory.com efter deras samtycke.
- informera användarna om sina erbjudanden phavory.com, samt för eventuella anbud, efter deras samtycke.
- reklam och marknadsföring av dess produkter phavory.com på distans, med användarens samtycke.
- marknadsundersökningar och kommunikation med användare efter deras samtycke.
förbättra synligheten phavory.com.
- förstå och analysera användningen av webbplatsen, inklusive dess interaktion med applikationer, annonser, produkter och funktioner som görs tillgängliga eller länkas till eller erbjuds genom den, och insamling av statistik, för forskning och för förbättring av dess tjänster.
Om användaren inte anger den information som krävs för att ta emot beställningen kommer det att vara omöjligt att uppnå huvudsyftet med att samla in dessa uppgifter, och det kommer att vara omöjligt för företaget att fullfölja försäljningsavtalet eller tillhandahålla de andra tjänsterna erbjuds.
Företaget fattar inte automatiserade beslut och skapar inte heller profiler baserat på automatiserad bearbetning av användardata.
Företaget samlar inte in eller får åtkomst på något sätt via sin webbplats till specifika kategorier ("känsliga") personuppgifter. Besökaren har skyldighet att avstå från att tillhandahålla sådana uppgifter, som berör honom eller tredje part. I annat fall kommer uppgifterna att raderas så snart de kommer till företaget. Företaget bär inget ansvar gentemot besökare eller tredje parter för tillhandahållande och / eller behandling av sådan information på grund av deras handlingar eller underlåtenhet i strid med ovanstående skyldighet.
Varaktighet för lagring av personuppgifter.
Varaktigheten för att behålla de insamlade personuppgifterna uppgår till tio (10) år. I fall A) ovan (medlemsregistrering och godkännande Nyhetsbrev), lagringstiden är tio (10) år eller tills deras samtycke återkallas och deras radering begärs (om detta händer tidigare), såvida det inte är nödvändigt att fortsätta att följa dem av den nuvarande lagstiftningen.
De insamlade personuppgifterna är begränsade till vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas.
Säkerhet för personuppgifter.
Företaget genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå mot risker, såsom förlust, plundring, obehörig användning, ändring eller förstörelse och därmed kränkningar av användarnas rättigheter. Exempel på dessa åtgärder inkluderar pseudonymisering och kryptering, samt skydd av dess system för att säkerställa deras konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och tillförlitlighet, snabb återgång till ett säkert driftstillstånd i händelse av en fysisk eller teknisk händelse, samt kontinuerlig kontroll och utvärdering av effektiviteten hos de tekniska och organisatoriska åtgärder som tillämpas för att säkerställa en oavbruten säker bearbetning. Uppgifterna sparas och lagras f o företagets fysiska butik på ovanstående adress.
Bortsett från de som nämns häri avslöjas inte användarnas personuppgifter och delas inte med tredje part och utnyttjas inte på något sätt. Det förtydligas att ovanstående inte innehåller innehåll och data som användaren väljer att göra offentligt tillgänglig på webbplatsen (när och där detta tillhandahålls) eller väljer att dela på sociala medietjänster (vanligtvis tredjepartsapplikationer).
Mottagare av personuppgifter.
Mottagaren av de personuppgifter som tillhandahålls av användarna av denna webbplats är det företag som kan vidarebefordra det till anslutna företag av skäl för funktionell och datortjänst för sina transaktionsrelationer med dessa användare, samt för statistik och historiska skäl. När användaren / besökaren har fyllt i det relevanta fältet och samtyckt till att skicka information och reklam-reklammaterial, kommer företaget kan, efter att ha informerat användaren / besökaren, lämna ut sina personuppgifter till tredje part för reklam för de produkter de erbjuder, såväl som till företag som bedriver marknadsundersökning eller annan liknande verksamhet.
I ovanstående sammanhang informerar företaget användaren om att det använder tjänsten MailChimp som tillhandahåller marknadsföringstjänster nyhetsbrev och till vilka de användarfyllda e-postadresserna meddelas. DE MailChimp är baserad i USA och styrs av Interstate Agreement EU-US Privacy Shield.
För att kunna tillhandahålla bästa möjliga servicekvalitet till konsumenten använder företaget tjänsten Skroutz Analytics. Denna tjänst kommunicerar anonym användningsstatistik till Skroutz.gr, medan data som tas emot genom denna tjänst omfattas av dess integritetspolicy Skroutz.gr, som du hittar på https://www.skroutz.gr/privacy.
Företaget förbehåller sig rätten att använda personuppgifter på ett sådant sätt att det inte är möjligt att identifiera eller avslöja den person som de hänför sig till (i pseudonymiserad form) för statistiska, marknadsförings- eller forskningsändamål och avslöja dem till tredje part, t.ex. forskningsföretag som ansvarar för att uppnå ovanstående mål.
Se till att endast auktoriserade anställda har tillgång till transaktionsinformation och endast vid behov, t.ex. för hantering av beställningar såväl som transportföretag av produkterna för transport av produkterna.
Information om användarnas rättigheter och utövandet av dessa rättigheter.
Företaget informerar användarna om att det har implementerat nödvändiga förfaranden för att möjliggöra utövandet av deras rättigheter enligt EU-förordning 2016/679, som är följande:
  • Rätt till tillgång och information: På begäran kommer användaren att få information om kategorierna av personuppgifter som företaget har, syftet med behandlingen, skälen som gör deras behandling legitim, lagringstiden för uppgifterna, databehandlaren.
  • Rätt att korrigera och komplettera personuppgifter: Företaget ger användarna möjlighet att korrigera / uppdatera sin personliga information genom att meddela deras begäran till de officiella medierna för företaget som nämns i början av detta.
  • Rätt att radera personuppgifter: Företaget tillåter vidare användare att när som helst begära borttagning av personuppgifter och information som tillhandahålls för anslutning till webbplatsens tjänster och / eller att begära radering av de datakategorier som automatiskt samlas in med tekniska metoder (online ID, IP-adress), med förbehåll för skyldigheten att behålla sådana uppgifter under en viss tidsperiod, baserat på företagets skyldighet att följa juridiska skyldigheter och formaliteter som det kan vara föremål för.
  • Rätt till bärbarhet. Användaren kan ta emot eller begära överföring av sina data, i maskinläsbar form, från företaget till en annan registeransvarig, om han vill.
  • Rätt att återkalla det givna samtycket: THE Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter i framtiden. Lagligheten i databehandlingen förblir opåverkad av denna åtgärd till dess att samtycket dras tillbaka.
  • Rätt att begränsa och göra invändningar mot databehandling: Användaren kan utöva ovanstående rättigheter för framtiden, om användaren anser att hans uppgifter är felaktiga eller att de är föremål för obehörig behandling eller om användaren trots att utgången av anledningen tillåter behandlingen, motsätter sig att de tas bort stöd för hans rättsliga anspråk. Det kan också invända mot behandlingen av personuppgifter i framtiden, om behandlingen utförs på grundval av en av de skäl som anges i artikel 6 (1e eller 1f) i arbetsordningen, förutsatt att det inte finns några legitima grunder för vidare behandling.
Om användaren vill utöva någon av ovanstående rättigheter samt för all kommunikation med företaget, kan användaren kontakta adresserna och media som nämns i början av detta genom att skicka ett rekommenderat brev eller e-post, en skriftlig begäran till företaget med titeln "Begäran att utöva en rättighet", som beskriver vilken rätt du vill utöva.
I händelse av en begäran om att utöva ovanstående rättigheter för användaren kommer företaget att svara på den relevanta begäran inom en (1) månad från det att den lämnades in. Denna tidsfrist kan förlängas med ytterligare två (2) månader, efter förhandsanmälan från användaren senast e-post, med hänsyn till komplexiteten i begäran och antalet begäranden som behandlas. H Företagets svar på ovanstående begäran tillhandahålls gratis. Men om begäran är klart ogrundad, överdriven eller upprepad kan företaget antingen införa en rimlig avgift genom att informera användaren i förväg eller vägra att svara på din begäran. Användaren kan för alla frågor relaterade till ovanstående och om han anser att hans rättigheter kränks på något sätt kontakta för information och klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten:
Principen för skydd av personuppgifter
Postadress: Kifissias 1-3, PC 115 23, Aten
Call Center: + 30-210 6475600, Fax: + 30-210 6475628
Webbplatsen innehåller länkar (" länkar ") till andra webbplatser (" webbplatser »), som inte kontrolleras av företaget utan av tredje part (t.ex. sociala mediesidor, grekiska och europeiska tillsynsmyndigheter, andra tjänster etc.). Dessa länkar har placerats enbart för att underlätta för besökare / användare, medan de webbplatser som de hänvisar till är föremål för respektive av dessa webbplatser, användarvillkor och sekretesspolicy. Placeringen av länkarna är inte en indikation på godkännande eller acceptans av innehållet på respektive webbplats av företaget, som inte bär något ansvar för deras innehåll eller för sekretesspraxis eller noggrannheten i det material som finns där. Om besökaren / användaren väljer att använda en av tredjepartswebbplatserna via företagets länkar accepterar han att han gör det på egen risk.
Företaget kan från tid till annan ändra denna skyddspolicy för att alltid följa de juridiska kraven och sättet att bedriva sin verksamhet. I händelse av en ändring av denna skyddspolicy kommer användaren att meddelas via meddelande på denna webbplats.
Tillämplig lag
Hantering och skydd av besökarens / användarens personuppgifter är föremål för nuvarande villkor samt de relevanta bestämmelserna i den grekiska lagstiftningen för att skydda individen från behandling av personuppgifter, i dess lydelse och kompletterade med förordning (EU) 2016 / 679 från Europaparlamentet och rådet. I vilket fall som helst förbehåller sig företaget rätten att ändra villkoren för skydd av personuppgifter inom befintlig eller eventuellt ny rättslig ram efter att ha informerat besökarna / användarna.
26340 21888 Måndag - fredag ​​09:00 - 17:00
gratis fraktför inköp över 39 €
3 RÄNTFRITA INSTALLATIONERför köp med kredit över 100 euro
Återvinningsbara material i alla våra uppdrag
UPPDRAGöver hela Europa
LIVE LAGERtillgänglighet i realtid

Cookie-inställningar

Cookies är små textfiler som innehåller information som lagras i din dators webbläsare när du surfar på Phavory Eshops webbplats och kan tas bort när som helst.

Pharmasept komplett babyset, 0m +, med 1 milt badkar för baby 1lt, 2 x Baby Extra Calm Cream 150ml, 1 Baby Soothing Cream 150ml & 2 x Baby Soft Wipes om 30 st

CODE001
18.7 €
12.25 €
hem
Anslutning
quest
Καλάθι